The power of interactive learning
Loyens & Loeff
Game categorie

Management Games

#
Management Games

Klant: Anonymous

Doelgroep: Alle fee-earners; 600 medewerkers

Doel: ‘Explore leadership’

Een hele dag in het teken van ‘leiderschap’. Zeshonderd advocaten van Loyens & Loeff kregen bij binnenkomst een maatwerk paspoort voor hun persoonlijke reis door The United Nations of L&L. Na een gave introductievideo en de plenaire opening verdeelden de deelnemers zich over diverse break-outrooms. In deze break-outrooms deelden partners van de organisatie hun visie op leiderschap. Gewapend met deze handvaten was het tijd om zelf te ervaren hoe je het beste met leiderschap om kan gaan. In teams maakten de deelnemers duidelijke beslissingen om zo de meeste punten in de wacht te slepen. Maar beseften ze ondertussen dat het niet enkel om je eigen doelen draait, maar ook om die van je concullega’s? Je vormt tenslotte samen één bedrijf. Tegelijkertijd mag de klant natuurlijk ook niet uit het oog worden verloren. Lukte het de teams om de juiste balans te vinden?

Na iedere ronde volgde er een feedbacksessie over de verschillende vormen van leidinggeven en leiding nemen. Alle bevindingen noteerden de deelnemers in hun paspoort. Afsluitend werd tijdens de borrel en het diner nog lang nagepraat over de gevolgde strategie en de behaalde resultaten.

Overtuigd van Businessgames?