The power of interactive learning
Friesland Campina
Game categorie

Employer Branding Games

#
Employer Branding Games

Klant: Friesland Campina

Doelgroep: Medewerkers fabrieken

Doel: Kennis verkrijgen over de thema’s Kwaliteit & Veiligheid en de gewenste werkwijze hierbinnen

In het productieproces van Friesland Campina staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop. Dit is soms makkelijker gezegd, dan gedaan. Om deelnemers te laten inzien dat hún handelen impact heeft op de productieketen en de gehele organisatie, hebben wij voor Friesland Campina een interactieve game ontwikkeld. Aansprekend voor de gehele doelgroep, met de gewenste bewustwording als resultaat!

 

FrieslandCampina

 

Hoe hebben wij deze game vormgegeven?

De deelnemers werden opgedeeld in teams, waarbij ieder team een fabriek vertegenwoordigde. Vanuit de hele fictieve wereld was er vraag naar kindervoeding, het product dat de teams konden leveren. Om aan de vraag te kunnen voldoen, doorliepen de teams het dynamische proces binnen de fabriek. Maakten zij de juiste keuzes op cruciale momenten? Werd kindervoeding met de verkeerde testresultaten afgekeurd? En handelden ze steeds met de veiligheidsvoorschriften in gedachte?

In de game werd duidelijk dat een ‘quick win’ (om in de klantvraag koste wat kost te voorzien) nadelige gevolgen had voor de teams. Het imago van Friesland Campina kon immers ook worden geschaad. Enkel wanneer de teams op een veilige en verantwoorde manier produceerden, konden zij succesvol zijn!

Overtuigd van Businessgames?

Neem contact met ons op