The power of interactive learning

Friesland Campina

Friesland Campina
Game categorie

Serious Games

#
Serious Games

Klant: Friesland Campina

Locatie: Nederland

Doelgroep: medewerkers fabrieken

Doel: kennis verkrijgen over de thema’s en werkwijze kwaliteit & veiligheid

In het productieproces van Friesland Campina staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop. Dit is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Om deelnemers te laten inzien dat hún handelen impact heeft op de productieketen en de gehele organisatie, ontwikkelden wij voor Friesland Campina een interactieve game. Aansprekend voor de gehele doelgroep, met de gewenste bewustwording als resultaat!

FrieslandCampina

De deelnemers worden opgedeeld in teams, waarbij ieder team een fabriek vertegenwoordigt. Vanuit de hele fictieve wereld is er vraag naar kindervoeding, het product dat de teams kunnen leveren. Om aan de vraag te kunnen voldoen, doorlopen de teams het dynamische proces binnen de fabriek. Maken zij de juiste keuzes op cruciale momenten? Wordt kindervoeding met de verkeerde testresultaten afgekeurd? En handelen ze steeds met de veiligheidsvoorschriften in gedachte?

In de game wordt duidelijk dat een ‘quick win’ (om in de klantvraag koste wat kost te voorzien) nadelige gevolgen heeft voor de teams. Het imago van Friesland Campina kan immers ook worden geschaad. Alleen wanneer de teams op een veilige en verantwoorde manier produceren kunnen zij succesvol zijn!

Overtuigd van Businessgames?