The power of interactive learning
BAM
Game categorie

Serious Games

#
Serious Games

Klant: Royal BAM Group

Locatie: Nederland, België, Duitsland, Engeland

Doelgroep: BAM project teams

Doel: leren werken volgens het Uniform Project Approach

Hoe kan de nieuwe manier van werken (Uniform Project Approach) van Bam levendig gemaakt worden? En hoe wordt iedereen bewust van de noodzaak om op deze nieuwe manier te gaan werken?

De deelnemers realiseren in deze game projecten in het fictieve ‘Dubam’, een tropische staat waarin nieuwe gebouwen en wegennetwerken als paddenstoelen uit de grond schieten. Oftewel, een regio met veel kansen voor een bouwbedrijf! De deelnemers gaan eerst aan de slag volgens hun traditionele werkwijze. Echter, ze komen er gaandeweg achter dat er informatie verloren gaat als ze de informatie niet op uniforme wijze documenteren. Wanneer teamleden ook nog moeten wisselen van team is de chaos compleet.

BAM

Op dat moment komt voor ieder team een groot bedrukt whiteboard beschikbaar. Op dit whiteboard kunnen de teams nauwkeurig bijhouden waar ze staan in de lopende projecten en welke factoren van belang zijn. Dit doen ze door de juiste ‘flow’ te volgen, een versimpelde weergave van de documenten waar BAM binnen UPA mee werkt (zoals contracten, taakomschrijvingen, project designs, kanskaarten etc.). De deelnemers ervaren dat het volgen van dezelfde werkwijze veel voordeel oplevert! De game wordt gespeeld in Nederland, België, Duitsland en Engeland.

Overtuigd van Businessgames?