The power of interactive learning

Build Your United Nations

Build Your United Nations
Game categorie

Management Games

#
Management Games

One World

In de ‘Build Your United Nations’ Business Game gebruiken we één wereld als metafoor voor jouw organisatie. De wereld is opgebouwd uit verschillende landen. Het doel is om met alle landen samen een welvarende wereld op te bouwen met gelukkige inwoners. Als subdoel moet elk land afzonderlijk proberen zijn land tot de allerbeste te maken!
 

Om de inwoners gelukkig te maken, gaan de landen de beste voorzieningen inkopen en bouwen, zoals wegen, ziekenhuizen, universiteiten en hotels. Hiervoor hebben de landen geld, grondstoffen en arbeid nodig. Maar let op: sommige landen beschikken enkel over geld terwijl andere landen in het bezit zijn van grondstoffen of arbeid. Kortom, teams hebben elkaar nodig om de gewenste voorzieningen in te kunnen kopen.
 
Samenwerken en onderhandelen zijn cruciaal om de doelen te behalen. Richting het einde van de game visualiseren de teams hun ingekochte voorzieningen door deze op een grote landkaart te bouwen. Verschillende incidenten bedreigen de welvaart, maar door een efficiënte samenwerking met alle landen kan de wereld gered worden van een alles eindigende ondergang!

 
Wil jij als organisatie de ‘Build Your United Nations’ Management Game spelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Maatwerk is ook mogelijk.

Build Your United Nations

Overtuigd van Businessgames?